Rodzaje kursów

RODZAJE KURSÓW

General Language – ogólna nauka języka obcego na wszystkich poziomach: od początkującego do zaawansowanego. Nauka polega na podnoszeniu umiejętności konwersacji, gramatyki, rozumienia ze słuchu.

Business Language – kursy te można wybierać, gdy zna się już podstawy języka. Oprócz pracy nad umiejętnościami językowymi, wprowadzane jest słownictwo powiązane z biznesem i nauka odpowiedniej komunikacji w sytuacjach biznesowych.

Exam Preparation – wiele instytucji edukacyjnych, firm lub krajów wymaga okazania stosownego certyfikatu językowego. Do najbardziej popularnych należą IELTS, egzaminy Cambridge (FCE, CAE, CPE) i TOEFL. Nauka na kursie przygotowawczym obejmuje doskonalenie wszystkich komponentów egzaminu: pisania, gramatyki, rozumienia ze słuchu i konwersacji. Dodatkowo uczestnicy kursu poznają dokładnie formę egzaminu.