SPRACHCAFFE


Kursy:
General English (od 440zł/tydzień)
  • Standardowy (20 godzin*/ tydzień)
  • Intensywny (30 godzin*/ tydzień)
  • Superintensywny (40 godzin*/tydzień)
  • Part-time (10 godzin*/tydzień)


Business English (od 1188zł/tydzień)
  • Biznesowy „English for work” (30 godzin*/tydzień/4 lekcje kursu standardowego + 2 lekcje kursu biznesowego)


Exam Preparation (od 440 zł/tydzień)
  • Egzaminacyjny FCE/CAE (20-30 godzin*/tydzień)

*godzina lekcyjna = 45 minut

Minimalny wiek – 18 lat
Rozmiar grupy – max 12 osób
Zakwaterowanie:
  • Homestay (od 836zł/tydzień)
  • Apartament (od 440zł/tydzień)


Zobacz broszurę